top of page
20210721_114508 redigerad o komprimerad t utskrift - kopia lite ljusare.jpg

Nå längre

Verksamhetsutveckling och digital utveckling för företag och offentlig verksamhet som vill nå längre  

Tjänster
TJÄNSTER

Utveckla din strategi, verksamhet och teknik

Verksamhetsutveckling 

Vi analyserar din verksamhet och ser vad som kan göras för att nå längre, och arbeta smartare. För din strategi, process och organisation. 

Digitalisering

Vi identifierar vad som kan automatiseras i din verksamhet och vilka informationsflöden som kan digitaliseras.  

Operativ teknik (OT) 

Vi hjälper dig att få maximal nytta med OT. Allt från strategi och upphandling till underhåll.

Vi hjälper dig hela vägen. Från strategi eller analys till konkreta planer och genomförd förändring. 

Varför Eklund Strategi Konsult?

Lång erfarenhet av ett helhetstänk. Från strategi till genomförande och teknik

Ser komplexa samband och identifierar problem och lösningar 

Arbetar med alla typer av verksamheter.    Och samarbetar väl, med alla verksamhetsnivåer 

Och  framförallt:  arbetar metodiskt, uthålligt och prestigelöst mot leverans

Om
OM

Med helikopterperspektiv och "Grit"* mot nästa topp 

Vi gillar utmaningar och att lösa problem!  

Vi hjälper privata och offentliga verksamheter att utveckla och effektivisera sig, både ur ett verksamhetsmässigt och IT-tekniskt perspektiv.  Vår specialitet är att sätta oss in i ett komplext sammanhang, identifiera vad som behöver göras och ta fram konkreta planer.  Vi kan också stötta i genomförandet. 

x

Eklund Strategi Konsult 

startades och drivs av Ulf Eklund och Marie Westergren Eklund. 

xx

Ulf

är civilingenjör med inriktning teknisk fysik och började sin karriär som mobilkommunikationsexpert och produktledare. Med ett fortsatt intresse för tekniken, kompletterade han med en MBA och har därefter fått en bred erfarenhet av allt från affärsutveckling till verksamhetsutveckling och tekniska strategier. Ulf är certifierad projektledare samt Verksamhets- och IT-arkitekt.

xx

Marie

började med en programmerarutbildning, blev intresserad av ledarskap och verksamhetsutveckling och tog därför en fil.kand i företagsekonomi med inriktning mot ledarskap. Marie har lång erfarenhet som chef och verksamhetsutvecklare och är certifierad projektledare och förändringsledare. Marie gillar att lösa problem och arbeta kreativt med lösningar.  

xx

Samarbete

Vi samarbetar med duktiga företag  för en helhetsleverans. 

 

* Grit  beskrivs som en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Se t.ex. en.wikipedia.org 

Ulf o Marie komprimerad.jpg
Kundcitat

KUNDCITAT

”Skicklig konsult som agerar professionellt med stort hjärta”

Chef 
Stort företag

Verksamhetsutveckling

Kunder

ERFARENHET
Exempel på vad vi kan leverera

Verksamhetsutveckling

 • Verksamhetsanalys

 • Organisationsutredning

 • Processutveckling

 • Strategi

 • Förändringsledning

 • Projektledning

 • Metoder & modeller

 • Workshopfacilitering

 • Hitta digitaliserings- möjligheter

 • Utvärderingar av lösningar

 • Genomförandeplan

 • Utredning

 • Förstudie

 • Kravspecifiktion

Operativ teknik (OT) 

 • OT-strategi

 • OT-arkitektur

 • Utredningar 

 • Cybersäkerhet

 • Förvaltningsstrategi

 • Upphandling &           kravhantering

Vi har erfarenhet av stora och små verksamheter, företag och offentlig verksamhet, såväl industri som tjänsteverksamhet.

Digitalisering & IT

Kontakt

KONTAKT

Varmt välkommen! 

Eklund Strategi Konsult AB

Backstigen 3, 619 91 Trosa
info@eklundkonsult.com

 070 - 371 6600


 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
Rapadalen meanderslingror.jpg

Fotografierna på denna webbplats är från Rapadalen i Sarek.

bottom of page